Södra Cell Värö

Referens

Foto: Södra

Världsledande producent av massa

Utifrån veden som råvara producerar Södra Cell Värö högkvalitativ pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. I den utbyggda fabriken, produceras 700 000 ton pappersmassa och 1,6 TWh energi per år. Södra Cell Värös produktion genererar mer energi än vad som används för att driva fabriken. Överskottet levereras som grön el på elmarknaden och som fjärrvärme till samhället runt om fabriken.

Eurocons uppdrag under Expansion Värö 2014-2017 omfattade

Processavsnitt
– Flisfabriken
– Kokeri
– Massafabriken
– Torkmaskin
– Indunstning
– Sodapanna
– Turbin
– Kausticering
– Totalavsaltning
– Biorening
– Sekundärvärme
– Samordning av NCG system

Konsultåtagande
– Projektledning El & Instrument
– El & Automation projektering
– Mjukvarukonstruktion
– Överordnad styrning
– Utcheckningsledning
– Processtjänster
– Samordningsansvar styrsystem
– Standard / Typkretsframtagning styrsystem
– Förstärkning av SCM organisation

Övrigt
– Engineering Base


Vill du veta mer?

Fler referenser