Statkraft Vindkraft

Referens

Detta gjorde vi

  • Elkraft och automation
  • System och IT (fibernät)
  • EPCM-tjänster
  • Projektledning/disciplinansvar

Statkraft Vindkraft

Satsningen på 4 vindkraftparker i Västernorrland och Jämtland är en av Sveriges största industriinvesteringar.

Projektet omfattade 122 km² skogsmark och ca 190 vindkraftverk i 4 olika parker.

  • Ögonfägnaden (320 GWh/år)
  • Björkhöjden (794 GWh/år)
  • Mörttjärnberget (288 GWh/år)
  • Stamåsen (199GWh/år)

Vindparkerna bidrar nu med totalt ca 1,6TWh per år – förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 2 miljoner ton per år.

Eurocons åtagande omfattade El och Automationstjänster, System- och IT-uppbyggnad av fibernät samt EPCM-tjänster såsom Projektledning, Kontraktsuppföljning, Granskning, Tidsplanering, Upphandlingsstöd, Montageassistans och Utcheckning.

 


Vill du veta mer?

Mats Karlsson

Affärsenhetschef Sundsvall/ Härnösand/Gävle
+46 (0)70 326 04 38

Fler referenser