Stavro Vindkraftpark

  • Beställare:
  • Holmen Energi
  • Förprojekt
  • 50 turbiner

KONSULTÅTAGANDE

Allmänt
Teknisk assistans, löpande möten med beställare, leverantörer, nätägare och Svenska kraftnät samt entreprenörer
Koordinering av 145 kV
Uppföljning och tidplanering
Förprojektkalkyl (Beslutsunderlag)

Transformatorstation
Framställning konstruktionsunderlag
Nätberäkningar & Selektivplaner
Förfrågningsunderlag
Tekniska genomgångar
Anbudsutvärdering
Upphandling

Kabelnät
Konstruktion och dimensioneringLayout tillsammast med konsult för markarbeten
Konstruktion och dimensionering erforderliga kabelgravar och rörnätverk
Samordning och optimering av konstruktionen mot vald maskinleverantör
Upphandling

Fibernät
Konstruktion och dimensionering baserat på maskinleverantörens krav och beställarens önskemål.
Layout tillsammast med konsult för markarbeten
Konstruktion av alla funktioner fram till fiberboxar och switchar
Samordning och optimering av konstruktionen mot vald maskinleverantör
Upphandling

Scada-System
Framtagning av förfrågningsunderlag för en kompletterande Klient för Varsviks Vindkraftpark
Framtagning av en nödvändig utökning av befintlig Kraftövervakningsstation med bl. a. ökade datalagringsmöjligheter
Tekniska genomgångar
Utvärdering av offerter
Upphandling

Övrigt
Projektplatsen

Våra branscher
Det här gör vi

Våra branscher

Energi, skog, gruva, kemi, verkstad, infrastruktur. Lär dig mer om vad vi gör och inom vilka områden vi verkar.

Läs mer här