Stavro Vindkraftpark

Referens

Beställare

  • Holmen Energi
  • Förprojekt
  • 50 turbiner

Stavro Vindkraftpark

Inför byggandet av Stavro vindkraftverk var Eurocon en viktig kugge för att genomföra förprojekt och upphandling i samarbete med Holmen Energi.

Eurocons åtagande i Stavro Vindkraftpark

Allmänt
– Teknisk assistans, löpande möten med beställare, leverantörer, nätägare och Svenska kraftnät samt entreprenörer
– Koordinering av 145 kV
– Uppföljning och tidplanering
– Förprojektkalkyl (beslutsunderlag)

Transformatorstation
– Framställning konstruktionsunderlag
– Nätberäkningar och selektivplaner
– Förfrågningsunderlag
– Tekniska genomgångar
– Anbudsutvärdering
– Upphandling

Kabelnät
– Konstruktion och dimensionering
– Layout tillsammast med konsult för markarbeten
– Konstruktion och dimensionering erforderliga kabelgravar och rörnätverk
– Samordning och optimering av konstruktionen mot vald maskinleverantör
– Upphandling

Fibernät
– Konstruktion och dimensionering baserat på maskinleverantörens krav och beställarens önskemål
– Layout tillsammans med konsult för markarbeten
– Konstruktion av alla funktioner fram till fiberboxar och switchar
– Samordning och optimering av konstruktionen mot vald maskinleverantör
– Upphandling

Scada-System
– Framtagning av förfrågningsunderlag
– Framtagning av en nödvändig utökning av befintlig Kraftövervakningsstation med bl. a. ökade datalagringsmöjligheter
– Tekniska genomgångar
– Utvärdering av offerter
– Upphandling

Övrigt
– Projektplatsen


Vill du veta mer?

Daniel Thorin

Affärsenhetschef Stockholm, Projektledare
+46 (0)76 767 58 20

Fler referenser