Varsvik Vindraftpark

Referens

Projektinfo

  • Uppdragstid: 2013-2105
  • Kund: Holmen Energi/Eurifiedeme II
  • Omfattning: 17 turbiner
Källa: Holmens bildbank Fotograf: Jan Jansson, Teknomedia

Varsvik Vindraftpark

På Holmens marker i Varsvik, nordväst om det egna pappersbruket i Hallstavik, ligger Upplands största vindkraftpark. Parken har uppförts i samarbete med investeringsfonden Eurofideme 2 och är med sina 17 kraftverk Upplands största. Området lämpar sig väl för produktion av vindenergi tack vare bra vindförutsättningar och närhet till nätanslutning.

  • Antal vindkraftverk: 17 st
  • Anläggningskostnad: 650 Mkr
  • Holmens andel i anläggningen: 50 %
  • Ungefärlig årsproduktion: 83 GWh
  • Byggår: 2014

Källa: Holmen.com

 

Eurocons uppdrag:

Transformatorstation
– Framställning konstruktionsunderlag
– Nätberäkningar och selektivplaner
– Förfrågningsunderlag
– Tekniska genomgångar
– Anbudsutvärdering
– Upphandling
– Montageassistans
– Utchecknings- och idrifttagningsassistans

Kabelnät
– Konstruktion och dimensionering
– Layout tillsammans med konsult för markarbeten
– Konstruktion och dimensionering erforderliga kabelgravar och rörnätverk
– Samordning och optimering av konstruktionen mot vald maskinleverantör
– Upphandling
– Montageassistans
– Utchecknings- och idrifttagningsassistans

Fibernät
– Konstruktion och dimensionering baserat på maskinleverantörens krav och beställarens önskemål.
– Layout tillsammans med konsult för markarbeten
– Konstruktion av alla funktioner fram till fiberboxar och switchar
– Samordning och optimering av konstruktionen mot vald maskinleverantör
– Upphandling
– Montageassistans
– Utchecknings- och idrifttagningsassistans

Scada-System
– Framtagning av förfrågningsunderlag för en kompletterande Klient för Varsviks Vindkraftpark
– Framtagning av en nödvändig utökning av befintlig kraftövervakningsstation med bl. a. ökade datalagringsmöjligheter
– Tekniska genomgångar
– Utvärdering av offerter
– Upphandling
– Uppskatta omfattningen för utchecknings- och idrifttagningsfasen

Övrigt
– Projektplatsen


Vill du veta mer?

Daniel Thorin

Affärsenhetschef Stockholm, Projektledare
+46 (0)76 767 58 20

Fler referenser