Energi

Sol, vind och vatten

Det nya energisamhället bygger på klimatsmart och energieffektiv elproduktion. Inom energiområdet blir även säkerhetsaspekten allt mer central. Här har Eurocon spetskompetens och vi har tagit oss an frågan i uppförandet av både stora vindparker och små solcellsanläggningar. Energi ger oss ny energi.

 

Om Energibranschen

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. Det är en viktig energikälla för att minska koldioxidutsläppen. I Sverige finns goda förutsättningar för en storskalig vindkraft, och det finns starka skäl att tillvarata vindkraftens möjligheter, vilket är ett prioriterat område hos Eurocon. Hur det kommer att se ut om 50 år kan ingen säga idag, men vi anar konturerna av ett nytt energisamhälle, baserat på miljövänliga och energieffektiva lösningar. Vi lär få se mera av vind- och vågkraft och en effektivisering av vattenkraften. Kärnkraften måste antingen moderniseras eller stängas. Och hela kraftnätet moderniseras. Mycket talar för att teknikkonsulterna inom energiområdet kommer att ha en hel del att göra även i framtiden.

 

Den smarta och automatiserade industrin

Robotiseringen fortsätter att öka i alla branscher. Allt från industrirobotar till robotar med mänskliga uttryck gör produktion och tjänster än mer effektiva. Under 2017 har vi fokuserat på att optimera våra automationstjänster som i huvudsak utgår från kontoret i Göteborg. Det har varit lite av ett svagt år men nya uppdrag är på väg in. Det finns behov i allmänhet av att uppgradera gammal teknik och i synnerhet när det gäller styrsystem inom skogsindustri, livsmedel och sjukvård. Vi fortsätter att jobba nära kunderna där Mölnlycke Health Care, Apoteket och Carlsberg bidrar med fortsatt spännande och givande utmaningar.

 

 

Vill du veta mer?

Daniel Thorin
Robert Bylin
Johan Westman