Energi

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. Det är en viktig energikälla för att minska koldioxidutsläppen. I Sverige finns goda förutsättningar för en storskalig vindkraft, och det finns starka skäl att tillvarata vindkraftens möjligheter, vilket är ett prioriterat område hos Eurocon.
Hur det kommer att se ut om 50 år kan ingen säga idag, men vi anar konturerna av ett nytt energisamhälle, baserat på miljövänliga och energieffektiva lösningar. Vi lär få se mera av vind- och vågkraft och en effektivisering av vattenkraften. Kärnkraften måste antingen moderniseras eller stängas. Och hela kraftnätet moderniseras. Mycket talar för att teknikkonsulterna inom energiområdet kommer att ha en hel del att göra även i framtiden.

Vill du veta mer?

Daniel Thorin
Robert Bylin
Johan Westman