Energi

›Energi

Sol, vind och vatten. Det nya energisamhället bygger på klimatsmart och energieffektiv elproduktion. Energi ger oss ny energi.

 

Effektfullt och förnybart

Vi är mitt i den nödvändiga omställningen till en förnybar energiproduktion. Eurocon har kompetensen när det gäller energieffektiviseringar likväl som uppförande av nya vindkraftsparker och solcellsanläggningar.

Sol, vind och vatten. Det nya energisamhället bygger på klimatsmart och energieffektiv elproduktion. Inom energiområdet blir även säkerhetsaspekten allt mer central. Här har Eurocon spetskompetens och vi har deltagit i såväl uppförandet av stora vindparker som små solcellsanläggningar. Energi ger oss ny energi.

Det är effektivt och hållbart som gäller. Energikommissionens mål att halvera energianvändningen till 2030 driver på teknik-utvecklingen. Effektivt och hållbart är ledord för energibranschen och likaså för oss i Eurocongruppen. Den nödvändiga omsvängningen till miljöanpassade energikällor fortsätter och är stabil, men fortfarande återstår en hel del innan Sveriges elförsörjning kan vara till 100 procent förnybar.

Miljö- och klimatpåverkan

Sverige har ett av världens bästa energisystem med låg miljö- och klimatpåverkan jämfört med de flesta av jordens länder. Energin vi använder är jämförelsevis billig och systemet är pålitligt, avbrott är ovanliga. Men ständig förnyelse behövs för att leva upp till kundernas och samhällets behov. Alla använder energi och alla litar på att den alltid ska finnas där när den behövs. Det är ett stort och tekniskt komplicerat system som gör det möjligt. /Energiföretagen

Eurocon satsar. Vi har under de senaste åren kraftsamlat och utbildat olika energikompetenser inom företaget, för att bättre kunna hjälpa våra kunder i en allt mer utmanande värld. Eurocon har sedan tidigare stor erfarenhet av energirelaterade projekt inom allt från process, el & automation till HVAC och detta vässar oss ytterligare.

Vi kan bistå våra kunder att genomföra Energieffektivisering inom samtliga våra branscher och att projektleda arbetet, t.ex genomförande av Energikartläggning enligt Lag 2014:266.

 

Konturerna av ett nytt energisamhälle växer fram. Oavsett om det är biobränsle, sol, vind, vågor eller vatten är det just nu stort fokus på miljöanpassade och energieffektiva lösningar. – Våra konsulter inom energiområdet kommer att ha fullt upp även i framtiden, säger Nils Lindström, elteknikspecialist på Eurocon i Örnsköldsvik.

> Läs mer om hur vi tänker effektfullt och förnybart


Vill du veta mer?

Daniel Thorin

Affärsenhetschef Stockholm, Projektledare
+46 (0)76 767 58 20

Referenser Energi