Kemi

Kemiindustrin är stor i Sverige, större än de flesta tror. Den omsätter 200 MDSEK årligen och är med det Sveriges femte störta industrisektor.

De träkemiska rötterna i Örnsköldsvik är omtalade. Den svenska kemiindustrins jakt på förnyelsebara råvaror tar oss tillbaka till framtiden. Det hela började med sulfitfabriken Domsjö som startade 1903. Efter 1970-talet när det i Sverige lagstiftats om att eliminera luktproblemen som sulfit- och sulfatfabrikerna efterlämnade, var det goda nyheter för företaget Modo Chemetics som var specialister på området. Med tanke på att Eurocon grundades av ingenjörer från Modo Chemetics kan man alltså säga att Eurocon delar vagga med delar av den svenska träkemiska industrin.

Domsjö Fabriker i sin tur, är åter en ledare på området. Den gamla sulfitfabriken är idag ett ”bioraffinaderi” med 370 anställda och en stark miljöprofil. Med skogsråvara som bas erbjuder man den klorfria specialcellulosa, som är unik i branschen, till textilmaterialet viskos och andra hållbara produkter. Domsjö Fabriker har varit kund hos Eurocon i många år. Så även Akzo Nobel, Sekab och andra kemiföretag i närmaste omgivningen.

Vill du veta mer?

Robert Bylin
Peter Johansson
Johan Westman