Valberedningen i Eurocon föreslår Peter Johansson till ny styrelseledamot

Vindparken Mörttjärnberget

Valberedningen i Eurocon föreslår Peter Johansson till ny styrelseledamot

Nuvarande styrelseledamot Ulf Rask, en av grundarna av Eurocon, har meddelat att han avböjer omval till styrelsen och lämnar därmed styrelsen i samband med årsstämman 2023. Valberedningen föreslår Peter Johansson, sedan 2008 VD i bolaget, att väljas till ny styrelseledamot i Eurocon vid årsstämman 2023.

Som meddelats i pressmeddelande från styrelsen den 3 november har Peter Johansson meddelat styrelsen att han önskar gå i pension med sista arbetsdag den 28 februari 2023. Till hans efterträdare har styrelsen utsett Robert Bylin.

Valberedningens förslag i sin helhet kommer publiceras i samband med kallelsen till årsstämman den 11 maj 2023.

Den 3 november 2022

Valberedningen i Eurocon Consulting AB

Vid frågor kontakta:

Bengt Belfrage, ordförande i valberedningen

Tel: +46 70 516 32 45. E-post: bengt@belfrage.se