Valberedning 2022/23

Vindparken Mörttjärnberget

Valberedning 2022/23

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 11 maj 2022 meddelas härmed att följande representanter för de största aktieägarna, samt styrelsens ordförande, valts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

* Nordea Fonder, representerat av Bengt Belfrage och utsedd av valberedningen till dess ordförande
* Ann-Louise Löfdahl, representerat av Marcus Löfdahl
* Christer Svanholm
* Ulf Rask
* Richard Hellekant, styrelsens ordförande

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds att kontakta Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, senast den 24 februari 2023.

Tel: +46 70 516 32 45. E-post: bengt@belfrage.se

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 250 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se