Valberedning 2021/2022

Vindparken Mörttjärnberget

Valberedning 2021/2022

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 16 juni 2021 meddelas härmed att följande representanter för de största aktieägarna, samt styrelsens ordförande, valts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

* Nordea Fonder, representerat av Erik Durhan och utsedd av valberedningen till dess ordförande
* Christer Svanholm
* Ulf Rask
* Johan Westman
* Richard Hellekant, styrelsens ordförande

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds att kontakta Erik Durhan, valberedningens ordförande, senast den 25 februari 2022.

Tel: +46 72 728 17 10. E-post: erik.durhan@nordea.com

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 250 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se