Offentliggörande av utfallet i Eurocon Consultings nyemission – Cirka 230 anmälningssedlar gav MSEK 2,2 i emissionslikvid

Vindparken Mörttjärnberget

Offentliggörande av utfallet i Eurocon Consultings nyemission - Cirka 230 anmälningssedlar gav MSEK 2,2 i emissionslikvid

Eurocon Consulting är en koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom anläggning, elteknik, värme och ventilation, automation, optimering och IT. Merparten av bolagets uppdrag kommer från industriella aktörer med anknytning till Ångermanland och Medelpad. Det dominerande kundsegmentet utgörs av massa- och energiindustrin. Bolaget har sedan starten 1990 präglats av tillväxt under lönsamhet. Eurocon Consulting har idag en mycket stark marknadsposition i Örnsköldsvik med omnejd. Den svenska marknaden för tekniska konsulter omsätter årligen över SEK 8 miljarder. Tillväxttakten för denna marknad har sedan 2004 varit god och förväntas öka ytterligare under kommande år. Bolagets mål är att inom den kommande treårsperioden öka omsättningen med 50 procent. Expansionen skall ske med bibehållen lönsamhet.

Emissionen medför att antalet aktier ökar med 1.219.465, från 32.396.000 till 33.615.465. Emissionsvolymen om SEK 2.158.453 motsvarade 27,0 procent av det totala erbjudandet om SEK 8.000.400. I syfte att erhålla en bred ägarspridning hade Eurocon Consulting före emissionen genomfört ett så kallat omvänt förvärv med ett dotterbolag till 1,618 STRICT AB (publ) vilket medförde att bolaget tillfördes knappt 600 aktieägare. Tack vare emissionen är det bolagets bedömning att antalet aktieägare har ökat till minst 800.

”Vi är mycket nöjda med den ägarspridning som vi erhållit tack vare emissionen, vår primära målsättning med emissionen har varit att uppnå ett tillräckligt antal aktieägare för att tillgodose Aktietorgets spridningskrav. Att avvakta med emissionen på grund av det dåliga börsklimatet var aldrig ett alternativ eftersom våra expansionsplaner inte påverkas av storleken på emissionslikviden.” säger VD Christer Svanholm i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Svanholm, Verkställande direktör
Telefon: 0660 – 29 56 00
Mobil: 070 – 696 87 44
E-post: christer.svanholm@eurocon.se

Pressmeddelande 7 december 2007