Ny VD i Eurocon SiteBase AB

Vindparken Mörttjärnberget

Ny VD i Eurocon SiteBase AB

Då nuvarande VD Mikael Lindqvist har haft en önskan om att förändra sina arbetsuppgifter har Anton Dahlqvist anställts som ny VD för Eurocon SiteBase AB från och med den första januari 2021. Mikael har under ett antal år varit VD för SiteBase AB och tidigare Info System. Han kommer fortsatt att arbeta inom bolaget med marknads- och projektfrågor tillsammans med Anton.

Anton har en bakgrund som civilingenjör från KTH och kommer närmast från Eurocon Engineering AB där han varit delaktig i ett antal uppdrag, bland annat projekt Helios, SCAs utbyggnad av Östrands massafabrik.

– Anton är en stark resurs inom Eurocon och jag är mycket glad över att han tar över som VD. Anton känner företaget väl och kommer bidra stort till den fortsatta utvecklingen för SiteBase, säger Eurocons koncernchef Peter Johansson.

-Det känns väldigt inspirerande och hedrande att få förtroendet att efterträda Mikael som VD. Jag har alltid trivts inom koncernen och är glad över att få fortsätta utvecklas inom Eurocon. Tillsammans med medarbetare, styrelse och kunder kommer vi att arbeta för att fortsatt stärka och utveckla SiteBase position på marknaden som specialist på programvaror för projekt inom industri och anläggning, säger Anton Dahlqvist.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 8 december 2020.

 

                        

Peter Johansson, VD, 076-767 58 01

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 250 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se