Kommuniké från extra bolagsstämma 2011-06-22

Vindparken Mörttjärnberget

Kommuniké från extra bolagsstämma 2011-06-22

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid den extra bolagsstämman, samtliga beslut var enhälliga

* Björn Johannesson valdes till ordförande att leda extra bolagsstämman.

* Vid stämman var 18 230 164 (49,47 %) av totalt 36 851 824 aktier representerade.

* Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier fram till nästa årsstämma. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag enligt styrelsens förslag (punkt 7).

* Stämman beslutade om riktad kvittningsemission för förvärvet av Eurocon North AB enligt styrelsens förslag (punkt 8).

* Stämman beslutade om riktad kvittningsemission för förvärvet av Eurocon Sundsvall AB enligt styrelsens förslag (punkt 9).

* Valberedningen meddelade att de har för avsikt att adjungera Richard Hellekant från PSG Capital AB i valberedningen fram till nästa årsstämma.

För mer information:
Peter Johansson, VD
060-67 78 01, peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 140 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.