Kommuniké från Årsstämman 2010-04-28

Vindparken Mörttjärnberget

Kommuniké från Årsstämman 2010-04-28

– Björn Johannesson valdes till ordförande att leda årsstämman.
– Vid stämman var 26 554 311 (79,03 %) av totalt 33 599 005 aktier representerade.
– Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
– Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

– Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en utdelning med 0,08 Sek per aktie.

– Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning gällande paragraf 3. Den nya lydelsen är enligt följande: Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva teknikkonsultverksamhet samt utveckla och försälja hård- och mjukvaruprodukter jämte därmed förenlig verksamhet, tillika äga och förvalta värdepapper.

– Stämman beslutade om riktad kvittningsemission enligt styrelsens förslag.

– Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
Lennart Westberg, ordförande (extern),
Marie Berglund, ledamot (extern),
Christer Svanholm, ledamot
Ulf Rask, ledamot samt
Lars Arnerlöf, ledamot.

– Till valberedning valdes: Lennart Westberg och Christer Svanholm.
– Övrigt förekom icke.

För mer information:
Peter Johansson, VD
060-67 78 01, peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Kiruna och Gävle. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 120 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.