Kommuniké från Årsstämma i Eurocon Consulting AB, 2008-04-22, beslut i korthet

Vindparken Mörttjärnberget

Kommuniké från Årsstämma i Eurocon Consulting AB, 2008-04-22, beslut i korthet

Verkställande direktören redogjorde för verksamhetsåret och viktiga händelser under innevarande räkenskapsår.

För vidare information, var god kontakta:

Peter Johansson
Tillträdande VD, Eurocon Consulting AB (publ)
Telefon: +46 60 67 78 01
peter.johansson@eurocon.se

Christer Svanholm
Avgående VD, Eurocon Consulting AB (publ)
Telefon: +46 660 29 56 25
christer.svanholm@eurocon.se

Eurocon, som grundades 1990, erbjuder sina kunder inom industrin ett heltäckande utbud av konsulttjänster och produkter inom verksamhetsområdena anläggning, hvac, elkraft, automation, analys & optimering samt mjukvaruprodukter. Merparten av Eurocons uppdrag kommer från industriella aktörer med geografisk anknytning till Ångermanland och Medelpad. Eurocon har även ett antal internationella kunder. Det dominerande kundsegmentet utgörs av massa- kemi- och energiindustrin. Eurocons aktie är listad på AktieTorget. För mer information se www.eurocon.se