Holmen Hallstavik installerar sin andra PulpEye massaanalysator från Eurocon Analyzer

Vindparken Mörttjärnberget

Holmen Hallstavik installerar sin andra PulpEye massaanalysator från Eurocon Analyzer

Vi stärker härmed samarbetet inom företaget och visar vår breda kompetens inom massa och papper.

PulpEye är baserad på senaste teknik och utför automatiskt noggranna mätningar med hög frekvens, vilket är en nödvändighet för att övervaka och styra viktiga kvalitetsegenskaper i produktionslinjen. Detta ger ett mervärde i lägre produktionskostnad och stabilare kvalitet.

”Hallstavik har givit oss ett förtroende som vi kommer att förvalta på bästa sätt, säger Peter Johansson och Öjvind Sundvall”

För mer information:

Peter Johansson, Eurocon Consulting AB
060-67 78 01, peter.johansson@eurocon.se

Öjvind Sundvall, Eurocon Analyzer AB
0660-29 56 98, ojvind.sundvall@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 120 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.