Genombrott för PulpEye i Kanada

Vindparken Mörttjärnberget

Genombrott för PulpEye i Kanada

Canfor Pulp är en ledande global leverantör av massa och pappersprodukter. Bolaget har bestämt sig för att satsa på PulpEye som framtidens online plattform och kommer att få analysatorer installerade på tre massabruk i British Columbia; Northwood, Prince George och Intercontinental samt vid Canfor Pulp Innovation i Vancouver.

PulpEye är baserat på senaste teknik och utför automatiskt noggranna mätningar med hög frekvens, vilket är nödvändigt för att övervaka och styra viktiga kvalitetsegenskaper i produktionslinjen. Därigenom blir produktionskostnaden lägre och kvaliteten stabilare.

Mätteknikföretaget Eurocon Analyzer, som funnits sedan 2002, är marknadsledare i Sverige och PulpEye dominerar bland de många pappers- och massabruken längs Norrlandskusten. Företaget är även etablerat i Tyskland och England.

– ” Vi har också varit verksamma i Nordamerika i snart tio år, men endast på servicesidan. Denna order innebär även inledning på en stor satsning för att placera färdiga produkter som PulpEye i Kanada och USA”, fortsätter Sundvall.

I leveransen till Kanada ingår samtliga mätfunktioner och moduler, inklusive fyra moduler för kappatalsmätning med totalt fem analysatorer och 24 provpunkter.

– ”Den egna personalen är stationerad i Ottawa och Vancouver med fokus på marknadsföring, service och support. I och med dessa installationer stärks samarbetet med Canfor Pulp ytterligare”, slutar Öjvind Sundvall.

För mer information:

Öjvind Sundvall, Eurocon Analyzer AB
Telefon: + 46 660 29 56 98. Mobil: + 46 70 618 63 02
Email: ojvind.sundvall@eurocon.se

Fakta om Eurocon Analyzer AB
Eurocon Analyzer AB är ett innovativt mätteknikföretag med fokus på online applikationer och service inom massa och pappersindustrin med hela världen som arbetsfält. Huvudprodukter är PulpEye massaanalysator (www.pulpeye.com) och ScanChip flisanalysator. Vi har kontor i Örnsköldsvik, Sundsvall, Västerås, Ottawa och Vancouver.

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 135 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.