Fortsatt förtroende för Eurocon i Tyskland

Vindparken Mörttjärnberget

Fortsatt förtroende för Eurocon i Tyskland

Zellstoff Stendal GmbH visar fortsatt förtroende för Eurocon som erhållit ett nytt förprojekt för ökad kapacitet i fiberlinjen. Målet är att öka produktionen från dagens 620.000 ton massa per år till 700.000 ton massa per år. Under 2010 genomförde Eurocon en förstudie av säsongsvariationer och kapacitetshöjning hos Stendal.

Eurocon har stor erfarenhet av processlösningar som medför ekonomiskt fördelaktiga lösningar för våra kunder. Det tyska kontoret kommer att genomföra uppdraget tillsammans med våra svenska specialister och samarbetspartners. Ordern från Zellstoff Stendal GmbH är den första ordern för vårt nyetablerade kontor i Tyskland. Totalt beräknas investeringsvolymen för projektet till ca 40 miljoner EURO.

För mer information:
Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Peter Gitzen
CEO, Eurocon GmbH
+4917613629910
peter.gitzen@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 140 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.