Fonden PSG Small Cap investerar i Eurocon

Vindparken Mörttjärnberget

Fonden PSG Small Cap investerar i Eurocon

Fonden PSG Small Cap som förvaltas av fondbolaget PSG Capital AB har förvärvat 2 000 000 aktier i Eurocon Consulting AB (publ), motsvarande en ägarandel om cirka 5,4%. Affären genomfördes den 21 april 2011. Säljande aktieägare var Christer Svanholm och Ulf Rask som vardera sålt 1 000 000 aktier.

PSG Small Cap investerar i mindre noterade bolag företrädesvis i Sverige och har i och med investeringen i Eurocon Consulting AB (publ) totalt 14 innehav. Fonden fokuserar på lönsamma tillväxtbolag med starka balansräkningar. PSG Small Cap har för närvarande en fondförmögenhet om cirka 225 miljoner kronor och har sedan sin startdag den 31 augusti 2009 fram till sista mars 2011 uppvisat en avkastning om 80 %. Fondens förvaltning sker genom en aktiv ägarroll med ett långsiktigt investeringsperspektiv.

För mer information:

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
060-67 78 01, 076-7675801
peter.johansson@eurocon.se

Richard Hellekant
Managing Partner, PSG Capital AB
08-505 652 94, 070-5141664
richard.hellekant@psgcapital.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 135 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.