Flaggningsmeddelande Eurocon Consulting AB

Vindparken Mörttjärnberget

Flaggningsmeddelande Eurocon Consulting AB

Då vår tidigare störste ägare Ronald Andersson med 4 463 317 antal aktier motsvarande 10,2 procent av kapitalet samt 10,2 procent av röstandelarna i Eurocon Consulting AB, för en tid sedan avlidit, övergår ägandet till Ronalds syster Anne-Louise Löfdahl som ny innehavare av samtliga aktier.

Frågor i ärendet besvaras av vd Peter Johansson, peter.johansson@eurocon.se

Örnsköldsvik 2022-08-17

Eurocon Consulting AB

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 250 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se