Eurocons VD Peter Johansson går i pension den 28 februari 2023, nuvarande vice VD Robert Bylin utsedd till efterträdare

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocons VD Peter Johansson går i pension den 28 februari 2023, nuvarande vice VD Robert Bylin utsedd till efterträdare

Eurocons VD Peter Johanssson, som fyllde 65 år tidigare i år, har meddelat styrelsen att han önskar gå i pension. Peter Johansson har varit VD i Eurocon sedan 2008. Företaget har under denna tid expanderat från cirka 100 medarbetare till dagens närmare 300 anställda och utvecklats mycket starkt och står väl rustat för fortsatt expansion.

"Jag har haft förmånen att få arbeta som VD för Eurocon under snart 15 år. Det har varit fantastiskt utvecklande och roligt att under så lång tid få leda Eurocon och alla mycket kompetenta och engagerade medarbetare. Tillsammans har vi tagit Eurocon från en ledande aktör med verksamhet i norra Sverige till en ledande aktör med verksamhet över hela landet.", säger VD Peter Johansson.

"Efter lång och framgångsrik karriär som VD i Eurocon har jag stor förståelse och respekt för Peters beslut att gå i pension. Jag och övriga i styrelsen tackar Peter för en fantastisk insats och ett mycket gott samarbete under alla år.", säger styrelsens ordförande Richard Hellekant.

Styrelsen har utsett vice VD Robert Bylin till ny VD i Eurocon med tillträde den 1 mars 2023. Robert är 58 år och har arbetat som vice-VD i Eurocon sedan 2014.

"Det är utmärkt att vi kan göra detta byte på VD-posten genom en internrekrytering som säkerställer kontinuitet i företaget. ", säger Richard Hellekant.

"Jag vill önska min efterträdare Robert all framgång i hans nya roll när jag lämnar över stafettpinnen.", säger Peter Johansson.

”Jag har arbetat med Peter i över åtta år och det har varit mycket utvecklande och stimulerande. Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att ta över VD-rollen och leda Eurocon tillsammans med alla våra medarbetare till fortsatta framgångar.” avslutar Robert Bylin.

Den 3 november 2022

Eurocon Consulting AB

Styrelsen
 

För mer information:

Richard Hellekant, styrelseordförande, 070-514 16 64
Peter Johansson, VD, 076-767 58 01
Robert Bylin, Vice VD, 070-545 66 55

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Kristianstad, Karlshamn, Kalmar, Växjö, Oskarshamn, Göteborg, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 280 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se