Eurocons valberedning

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocons valberedning

* Ronald Andersson, utsedd av valberedningen till dess ordförande
* Nordea Placeringsfond Småbolagsfond, Norden representerat av Erik Durhan
* Ulf Rask
* Christer Svanholm
* Marie Berglund, styrelsens ordförande

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds att kontakta Ronald Andersson, valberedningens ordförande, senast den 26 februari 2018.

Tel: +46 70 571 91 62. E-post: ronald.andersson@eurocon.se