Eurocon tecknar köpoption

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon tecknar köpoption

Eurocon Analyzer AB startades 2002 och ägs idag av de anställda i bolaget. Eurocon Consulting AB har stöttat bolaget sedan dess tillkomst på olika sätt. Detta helt i linje med vår ambition att stötta och delta i verksamheter som vi bedömer vara väsentliga och som vi tror kommer att bli framgångsrika på sikt.

Eurocon Analyzer AB utvecklar och säljer fiberanalysatorer till massa- och pappersindustrin och har ett flertal installationer såväl i Sverige som i övriga Europa. Bolagets omsättning uppgick år 2007 till 10,2 mkr och resultat efter skatt uppgick till 1,16 mkr. Bolaget har totalt 9 anställda på kontor i Sundsvall, Timrå, Västerås och Ottawa. Mer information om bolagets produkter kan hittas på www.pulpeye.com eller på www.pulpandpaper-technology.com/contractors/measurement/eurocon/index.html

För mer information kontakta:

Peter Johansson, VD, Eurocon Consulting AB (publ), tfn. 060-677801 peter.johansson@eurocon.se

Öjvind Sundvall, VD, Eurocon Analyzer AB, tfn. 0660-29 56 98 ojvind.sundvall@eurocon.se

Eurocon, som grundades 1990, erbjuder sina kunder inom industrin ett heltäckande utbud av konsulttjänster och produkter inom verksamhetsområdena anläggning, hvac, elkraft, automation, analys & optimering samt mjukvaruprodukter. Merparten av Eurocons uppdrag kommer från industriella aktörer med geografisk anknytning till Ångermanland och Medelpad. Eurocon har även ett antal internationella kunder. Det dominerande kundsegmentet utgörs av massa- kemi- och energiindustrin. Eurocons aktie är listad på AktieTorget. För mer information se www.eurocon.se