Eurocon tecknar avtal med Holmen Timber avseende tekniska konsulttjänster för projekt Bravikens Sågverk.

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon tecknar avtal med Holmen Timber avseende tekniska konsulttjänster för projekt Bravikens Sågverk.

Eurocons uppdrag består i huvudsak av tjänster avseende projektering, inköp, montage och idrifttagning samt projektledning för kraftdistribution, processautomation, belysning, servicekraft och industriell IT.

Uppdraget kommer i till största delen att bedrivas med resurser från Eurocons kontor i Örnsköldsvik och Sundsvall. Projektet kommer att sysselsätta 4-6 ingenjörer under 2009, 2010 och inledningen av 2011.

För mer information

Johan Westman, Projektansvarig
060-677813

Peter Johansson, VD
060-677801

Eurocon awarded engineering services in project Braviken Saw Mill, Holmen Timber.
Holmen Timber plans to build Scandinavia’s largest Saw mill next to Holmens existing Paper mill, Braviken, in Norrköping, Sweden. The construction work is planned to begin 2009 and production start is planned at turn of the year 2010/2011.

The assignment includes services for engineering, procurement, erection, commissioning and management in support of power distribution, process automation, industrial IT, lighting and service power.

The project will mainly be carried out with resources form Eurocon’s office in Örnsköldsvik and Sundsvall and utilize 4-6 engineers during 2009, 2010 and partly 2011.

For additional information

Johan Westman, Project Director
+46 60 677813

Peter Johansson, CEO & President
+46 60 677801