Eurocon har vunnit ett uppdrag till Holmen Paper AB Hallsta Pappersbruk i Hallstavik

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har vunnit ett uppdrag till Holmen Paper AB Hallsta Pappersbruk i Hallstavik

Eurocon har fått förtroendet av Hallsta pappersbruk att tillhandahålla ingenjörskompetens gällande projektering och konstruktion inom områdena process, mekanik, rör, el och automation samt ventilation, för Hallstas projekt ”Säkrad ångtillförsel och ny slamavvattning”. Projektet kommer att pågå under 2012 och under början av 2013 och omfatta 8 -14 personer under den tiden.

För mer information:
Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Johan Westman
Platschef, Sundsvall
060-67 78 13, 076-767 58 13
johan.westman@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.