Eurocon har undertecknat en avsiktsförklaring med FLK Sverige AB om ett gemensamt kontor i Karlshamn

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har undertecknat en avsiktsförklaring med FLK Sverige AB om ett gemensamt kontor i Karlshamn

Eurocon Consulting AB och FLK Sverige AB har undertecknat en avsiktsförklaring som innebär en gemensam etablering av verksamhet i Karlshamn.

Avsiktsförklaringen innebär att Eurocon och FLK bildar ett gemensamt bolag med placering i Karlshamn. FLK har idag en inarbetad verksamhet inom installationsteknik med fokus på VVS, energi och miljö i Karlshamn. Eurocon kommer att komplettera med tjänster inom processindustri och energi och därmed etablera verksamhet i södra delen av Sverige, vilket har varit Eurocons mål en längre tid. Samtliga fem anställda vid FLK Sverige AB i Karlshamn kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget. Bolaget kommer även nyrekrytera personal för den industriella verksamheten. Verksamheten kommer att stöttas med kunnande från Eurocons och FLKs övriga kontor. Kontoret i Karlshamn kommer därmed att kunna erbjuda kunderna i södra Sverige avancerad specialistkunskap samt projektgenomföranden genom de båda ägarbolagen. Tillsammans har FLK och Eurocon drygt 225 medarbetare. En mer detaljerad beskrivning av ett eventuellt avtal publiceras om och när det är undertecknat.

I Blekinge har det under senare år skett en omvänd omstrukturering i branschen som innebär en splittring på mindre aktörer. Genom denna satsning kan FLK och Eurocon tillsammans erbjuda våra kunder ett starkt, komplett erbjudande och en betydande kapacitet. Detta lägger grunden för en fortsatt stark position och framtida tillväxt i Karlshamn och södra delen av Sverige, säger FLKs VD Nils Zinn.

För Eurocons del innebär detta att vi på ett effektivt sätt kan serva våra befintliga kunder i södra delen av Sverige, men även att vi kan etablera oss hos nya kunder inom de branscher vi idag verkar, säger Peter Johansson VD på Eurocon.

Mera information om den planerade satsningen kan erhållas från:
Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)

Tel. 060-67 78 01, Mobil 076-767 58 01
mail peter.johansson@eurocon.se

eller
Nils Zinn
VD, FLK Sverige AB

Tel. 0470- 700 912, mobil 070-932 0 912
mail nils.zinn@flk.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.