Eurocon har fått utökat förtroende av SCA för deras om- och tillbyggnad av Östrands massafabrik

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har fått utökat förtroende av SCA för deras om- och tillbyggnad av Östrands massafabrik

Eurocon har fått förtroendet av SCA att tillhandahålla konsulttjänster även inom teknikområdet anläggnings-konstruktion i SCA Östrands projekt för att öka kapaciteten av massaproduktion, från nuvarande cirka 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Eurocon kommer att delta med ytterligare 15-20 av sina medarbetare från oktober 2015 fram till produktionsstarten som är beräknad till 2018. Vi är mycket glada och stolta över det fortsatta förtroende som SCA gett oss i detta uppdrag. Projektet kommer att påverka Eurocon positivt under perioden. För mer information:

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 200 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.