Eurocon har fått uppdraget att projektera installationer vid batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har fått uppdraget att projektera installationer vid batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå

Uppdraget omfattar projektering för fas 1, systemhandlingar i huvudsak för allmän kraft och belysning, tele, ventilation, värme och sanitet, sprinkler, kylcentral samt styr och övervakning.

Arbetet kommer att sysselsätta ca tolv ingenjörer under fas 1 och har ett ordervärde om drygt 6 MSEK.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Spotlight Stock Market, för offentliggörande den 25 oktober 2018.

Peter Johansson, VD, 076-7675801

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Eurocon har ca 245 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocon:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärerFör mer information se www.eurocon.se.