Eurocon har fått förtroendet från Metso Fiber Business line att leverera SiteBase

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har fått förtroendet från Metso Fiber Business line att leverera SiteBase

SiteBase installeras för Metsos kontor i Sundsvall, Karlstad, Björneborg (Finland), Atlanta (USA), New Delhi (Indien) och Curitiba (Brasilien).

Installationer, anpassningar och utbildningar kommer att påbörjas i augusti och avslutas under 2011.

Genom denna investering kommer Metso Fiber Business line ha möjlighet att bedriva gemensamma projekt från samtliga kontor.

För mer information:

Mikael Lindqvist
0660-29 56 02
mikael.lindqvist@eurocon.se

Peter Johansson
060-67 78 01
peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ):
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 120 medarbetare och erbjuder tekniska konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.