Eurocon har fått förtroende av Rottneros, att vid Vallviks Bruk projektera anläggandet av en ny biorening samt slutning av blekeriet

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har fått förtroende av Rottneros, att vid Vallviks Bruk projektera anläggandet av en ny biorening samt slutning av blekeriet

För mer information:
Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
060-67 78 01, 076-7675801
peter.johansson@eurocon.se

Jan Östman
Platschef, Örnsköldsvik
0660-29 56 04, 070-3295604
jan.ostman@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 135 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.