Eurocon har fått förtroende av Holmen Iggesund att leverera programvaran SiteBase© genom sitt helägda dotterbolag Eurocon SiteBase AB

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har fått förtroende av Holmen Iggesund att leverera programvaran SiteBase© genom sitt helägda dotterbolag Eurocon SiteBase AB

Eurocon SiteBase AB fortsätter att ta nya marknadsandelar. I leveransen till Holmen Iggesund ingår delar ur mjukvaruprodukten SiteBase©. I projeket ingår i första hand stöd för projektering och anläggningskonstruktion samt integration mot befintligt underhållssystem.

Vi är glada för det förtroende som Holmen gett oss för att effektivisera Holmen Iggesunds projekt- och anläggningsverksamhet. Arbetet och leveransen beräknas pågå under 2014 och kommer att engagera 5-6 personer under den tiden.

För mer information:

Mikael Lindqvist
Eurocon SiteBase AB
070-329 56 02
mikael.lindqvist@eurocon.se

Fakta om Eurocon
Eurocon SiteBase AB som är ett helägt dotterbolag till Eurocon, tillhandahåller programsviten SiteBase® som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase® är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system.
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 170 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.