Eurocon har erhållit uppdrag av SCA i projekt CTMP Ortviken

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har erhållit uppdrag av SCA i projekt CTMP Ortviken

I vårt åtagande ingår ledning och projektering av el, instrument och automation avseende nya CTMP-fabriken vid Ortviken. Uppdraget startas omgående och kommer att slutföras under 2023 och involvera 10 till 15 ingenjörer.  

SCA investerar i en ny CTMP-anläggning för en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-massa vid Ortviken. Förväntad produktionsstart i den nya anläggningen är början av år 2023. SCA har idag en kapacitet på 100 000 ton CTMP-massa vid Östrands massafabrik. Denna produktion kommer att upphöra när den nya anläggningen tas i drift.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020.

Peter Johansson, VD, 076-767 58 01

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se