Eurocon får ytterligare ett Vindkraftsuppdrag

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon får ytterligare ett Vindkraftsuppdrag

Eurocon har fått förtroendet av Varsvik AB att tillhandahålla konsulttjänster för interna elnät, transformatorstation och transformator samt kommunikation avseende vindkraftparken Varsvik i Hallstavik i Norrtälje kommun.
Vindkraftsparken är planerad för 17 verk och en installerad effekt på 51 megawatt. Varsvik AB är ett samägt bolag mellan Holmen och investeringsfonden Eurofideme 2.

Uppdraget kommer att hanteras av uppdragsledare och teknikexperter från våra kontor i Sundsvall, Stockholm och Örnsköldsvik.

Genomförandeprojektet kommer att pågå under 2013 – 2014 samt omfattar ca 1-3 personer under uppdragstiden.

För mer information:
Johan Westman
Platschef, Sundsvall
060-67 78 13, 076-767 58 13
johan.westman@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.