Eurocon får uppdrag i Asien

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon får uppdrag i Asien

Eurocon har fått förtroendet av en kund i Asien avseende Projekt Supervisory Control. Uppdraget omfattar ingenjörstjänster för process och processoptimering av två kompletta massalinjer samt tillhörande återvinning. Projektet startades i augusti 2015 och kommer att avslutas under den senare delen av 2016. Uppdraget kommer att engagera 6-10 personer från Eurocon. Uppdraget har erhållits i samarbete med Elof Hansson International AB.

För mer information:

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
Tel: +46 76-7675801
peter.johansson@eurocon.se

Christer Svanholm
Process specialist, Eurocon Engineering AB
Tel: +46 76-706968744
christer.svanholm@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 200 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.