Eurocon får uppdrag av Holmen Paper, Hallsta Pappersbruk

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon får uppdrag av Holmen Paper, Hallsta Pappersbruk

Eurocon har fått förtroendet av Hallsta Pappersbruk avseende Projekt Modernisering El och Automation PM12. Uppdraget omfattar ingenjörstjänster med syfte att uppgradera el- och instrumentanläggning samt system. Projektet omfattar även programmering av aktuella delar. Uppdraget kommer i huvudsak att pågå under 2015 och omfatta ca 8-10 konsulter under uppdragstiden.

För mer information:

Johan Westman
Affärsenhetsansvarig, Sundsvall – Härnösand
076-7675813, johan.westman@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 180 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.