Eurocon får sågverksuppdrag

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon får sågverksuppdrag

Eurocon har fått förtroendet av SCA Timber att bl a tillhandahålla konsulttjänster inom el- och automation gällande ny Såglinje vid Tunadals Sågverk. Uppdraget kommer i huvudsak att hanteras av uppdragsledare och teknikexperter från vårt kontor i Sundsvall.

Genomförandeprojektet kommer att pågå under 2014 – 2017 samt engagera ca 1-3 konsulter under uppdragstiden.

För mer information:

Johan Westman
Platschef, Sundsvall
060-67 78, 076-767 58 13
johan.westman@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 170 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar.
För mer information se www.eurocon.se.