Eurocon får nya order på Sitebase

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon får nya order på Sitebase

”Detta är en historisk order genom att det är den första försäljningen till en kund utomlands.”

Den andra ordern är till SCA Graphic Sundsvall, till såväl Ortvikens Pappersbruk som Östrands Massabruk och gäller programvaran SiteBase. Ordern inkluderar förutom programvaror även konsulttimmar, utbildning och länk mot befintligt underhållssystem. Installation och leverans sker under våren-hösten 2008. Totalt ordervärde är c:a 3.3 mkr.

”Detta är den enskilt största order vi har tagit och kommer att vara en oerhört viktig referens för produkten SiteBase”.

För mer information kontakta:
Christer Svanholm, VD Eurocon Consulting AB (publ), tfn. 0660-29 56 00, christer.svanholm@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
Eurocon, som grundades 1990, erbjuder sina kunder inom industrin ett heltäckande utbud av konsulttjänster och produkter inom verksamhetsområdena anläggning, hvac, elkraft, automation, analys & optimering samt mjukvaruprodukter. Merparten av Eurocons uppdrag kommer från industriella aktörer med geografisk anknytning till Ångermanland och Medelpad. Eurocon har även ett antal internationella kunder. Det dominerande kundsegmentet utgörs av massa- och energiindustrin. Eurocons aktie är listad på Aktietorget. För mer information se www.eurocon.se