Eurocon får ny order av Holmen Paper, Hallsta Pappersbruk

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon får ny order av Holmen Paper, Hallsta Pappersbruk

Eurocon har fått förtroendet av Hallsta Pappersbruk avseende fyra delprojekt i huvudprojekt Hallsta 2014. Uppdragen omfattar konsulttjänster avseende ombyggnad av operatörsnätverk för kontrollrummet för massafabriken, byte av styrsystem för avloppsreningen och blekeri för pappersmaskin 11. Uppdraget omfattar även ombyggnader inom el och automation för övergången till att köra fabriken på två linjer. Uppdragen kommer att pågå under 2013 och 2014 samt omfattar ca 8-12 personer under uppdragstiden.

För mer information:
Johan Westman
Platschef, Sundsvall
060-67 78 13, 076-767 58 13
johan.westman@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 160 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.