Eurocon får fortsatt förtroende i projekt Nytt styrsystem, Hallsta Pappersbruk

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon får fortsatt förtroende i projekt Nytt styrsystem, Hallsta Pappersbruk

Uppdraget kommer i till största delen bedrivas med resurser från Eurocon’s kontor i Sundsvall och sysselsätta 3-6 ingenjörer under 2009.

För mer information

Johan Westman, Projektansvarig
060-677813

Peter Johansson, VD
060-677801

EUROCON är en svensk koncern som grundades1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall och Gävle. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon är ca 120 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa och papper, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning,
elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se