Eurocon Consulting AB (publ) har avyttrat sitt ägande i Eurocon MOPSsys AB

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Consulting AB (publ) har avyttrat sitt ägande i Eurocon MOPSsys AB

Ibcos Computers Limited, har förvärvat 100 procent av aktierna i Eurocon MOPSsys AB. Eurocon Consulting AB:s ägarandel av Eurocon MOPSsys AB uppgår till 31 procent. Eurocon Consulting AB:s andel av köpeskillingen är ca 7,2 MSEK och är uppdelad så att 5,8 MSEK utbetalas på tillträdesdagen den 1 februari 2018 samt 1,4 MSEK efter 180 dagar i samband med övertagandebokslut, då även ett tillägg eller minskning av köpeskillingen kan komma att göras beroende på nivån på vissa tillgångar och skulder per tillträdesdagen.

Peter Johansson, VD
076-767 58 01

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 februari 2018.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 245 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.