Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar resterande del av Eurocon Stockholm AB

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar resterande del av Eurocon Stockholm AB

Eurocon Consulting AB som idag äger 51 procent av Eurocon Stockholm AB förvärvar resterande 49 procent i bolaget. Kontoret består för närvarande av tre personer men vår avsikt är att expandera verksamheten i Stockholm.

Köpeskillingen består av 0,8 mkr och utgörs av nyemittering av 217 830 aktier i Eurocon Consulting AB (publ). Vilket ger en ökning av aktiekapitalet med 21 783 kr och en utspädning om ca 0,5 procent.

För mer information:

Peter Johansson
VD
060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 170 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.