Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar Automation West Engineering AB i Göteborg och dess dotterbolag Automation West Elteknik AB i Borås

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar Automation West Engineering AB i Göteborg och dess dotterbolag Automation West Elteknik AB i Borås

Automation West AB är en koncern bestående av Automation West Engineering AB i Göteborg och dess dotterbolag Automation West Elteknik AB i Borås. Eurocon förvärvar bägge de rörelsedrivande bolagen genom förvärv av samtliga aktier i Automation West Engineering AB i Göteborg.

Företaget grundades våren 2003 och har fyra delägare som samtliga är verksamma i bolaget. Totalt har bolaget 21 medarbetare och omsätter årligen cirka 25 miljoner kronor. Bolaget besitter hög kompetens och har lång erfarenhet från olika branscher och processer inom automationsområdet.

”Det här blir ett enastående samgående. I och med detta kommer vi att tillsammans med Eurocon kunna erbjuda våra kunder en bred och djup kompetens. Automation West Engineering AB blir ett starkt tillskott med el- och automations-tjänster.”

Säger Peter Nilsson, VD, Automation West Engineering AB

”Genom förvärvet etablerar sig Eurocon i södra Sverige och följer strategin som innebär att bli rikstäckande. Tillsammans kommer vi att kunna utveckla verksamheten för både Automation West och Eurocon med nya kompetenser, nya kunder och nya branscher. Automation West har under ett antal år haft en bra utveckling både vad gäller resultat och omsättning”

Säger Peter Johansson, VD, Eurocon Consulting AB

Köpeskillingen består av en fast köpeskilling samt en tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen uppgår till 11,8 miljoner kronor på skuldfri bas.

Köpeskillingen kommer att erläggas med 30 procent aktier i Eurocon och resterande kontant. Emissionskursen kommer att utgöras av den vägda genomsnittskursen för Eurocons aktie under augusti 2013. Finansiell tillträdesdag är den 1 september 2013 och tillträdesdag är den 1 oktober.

Tilläggsköpeskillingen skall erläggas i oktober 2016 och bedöms bli 4,5 miljoner kronor varav 45 procent utgörs av aktier i Eurocon. Tilläggsköpeskillingen är kopplad till såväl tillväxt- som lönsamhetsmål för de förvärvade bolagen. Av detta skäl kommer den definitiva tilläggsköpeskillingen att kunna fastställas i nära anslutning till utbetalningsdagen. Emissionskursen kommer att utgöras av den vägda genomsnittskursen för Eurocons aktie under augusti 2016.

För mer information:

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB
060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Peter Nilsson
VD, Automation West Engineering AB
031-47 94 00, 070-259 50 14
peter.n@automationwest.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 170 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.