Eurocon Consulting AB (Publ) förstärker IT-verksamheten genom bolagsköp

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Consulting AB (Publ) förstärker IT-verksamheten genom bolagsköp

Eurocon MOPSsys produkter riktar sig mot pappers och massaindustrin och finns redan i ett knappt hundratal installationer i fabriker i Sverige, Finland, Tyskland, Portugal och Kanada. Den historiska omsättningen från Bolagets produkter har legat på c:a MEURO 2 årligen. Bolaget övertar direkt cirka 60 kunder och 20 som kommer att hanteras av Tieto.

Tieto kommer att fortsätta integrera Eurocon MOPSsys AB:s produkter i sina kompletta systemleveranser och i köpeavtalet finns ett återförsäljaravtal mellan parterna.

EUROCON ser att strategiska skalfördelar uppstår genom affären, framförallt gentemot Bolagets befintliga IT-verksamhet och det egna projektledningsverktyget SiteBase. Affären medför även en förstärkning av det tjänste- och produktutbud som EUROCON erbjuder sina kunder inom pappers- och massaindustrin. Efter köpet äger EUROCON 30 procent av det nya bolaget, Hans Hallin 51 procent och anställda i Bolaget 19 procent. Affären är tänkt att genomföras den 1:a mars.

För mer information om affären och Eurocon kontakta Eurocon Consultings VD, Peter Johansson, på telefon 076 – 767 58 01, Christer Svanholm, vVD Eurocon, på telefon 070 – 696 87 44 eller Hans Hallin, MOPSsys, på telefon 070 – 641 11 39

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ):
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 120 medarbetare och erbjuder tekniska konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.