Eurocon Consulting AB (publ) etablerar ett nytt dotterbolag i Stockholm

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Consulting AB (publ) etablerar ett nytt dotterbolag i Stockholm

Eurocon etablerade den 1 februari 2012 ett nytt dotterbolag i Stockholm: Eurocon Stockholm AB. Verksamheten är framförallt inriktad mot energi, industri och infrastruktur. Bolaget har från start tre kvalificerade medarbetare med stort kunnande inom elkraft och automationsområdet. Vårt kontor i Stockholm kommer att kunna utnyttja Eurocons samlade kompetens och produkter. Vi är övertygade om att det nya bolaget kommer att bidra till att utveckla Eurocons verksamhet på andra kontor.

För mer information kontakta:
Peter Johansson, VD, Eurocon Consulting AB
076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.