Eurocon avyttrar samtliga köpoptioner i Eurocon Analyzer AB

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon avyttrar samtliga köpoptioner i Eurocon Analyzer AB

Eurocon har avyttrat samtliga köpoptioner i Eurocon Analyzer AB.
Vi har tidigare kommunicerat vår avsikt att avyttra köpoptionerna bland annat i årsredovisningen för 2011. Eurocon Analyzer AB byter därmed namn till PulpEye AB.

Eurocon har tecknat ett avtal med PulpEye AB gällande licensavgift för 24 månader och det beräknade värdet för Eurocon uppskattas till 1.8 MSEK.

Vi är eniga om att detta är den bästa utvecklingen för båda bolagen. PulpEye AB vidareutvecklar sina produkter och Eurocon sina tjänster.

Eurocon kommer även fortsättningsvis att ha ett gott samarbete med PulpEye AB och leverera konsulttjänster som tidigare.

För mer information:
Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.