Eurocon Analyzer levererar PulpEye massaanalysator till Korsnäs Gävle

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Analyzer levererar PulpEye massaanalysator till Korsnäs Gävle

PulpEye är baserad på senaste teknik och utför automatiskt noggranna mätningar med hög frekvens, vilket är en nödvändighet för att övervaka och styra viktiga kvalitetsegenskaper i produktionslinjen. Detta ger mervärde både som lägre produktionskostnad och stabilare kvalitet.

För mer information:
Öjvind Sundvall, Eurocon Analyzer AB
0660-29 56 98, ojvind.sundvall@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 120 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.