Eurocon Analyzer levererar ExtractEye ”Pulp On Target” till Iggesund Bruk

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Analyzer levererar ExtractEye "Pulp On Target" till Iggesund Bruk

ExtractEye är ett kraftfullt och effektivt verktyg som gör det enkelt att använda alla fiberdata från PulpEye för avancerad övergripande kvalitets- och processövervakning.
PulpEye är baserad på senaste teknik och utför automatiskt noggranna mätningar med hög frekvens, vilket är en nödvändighet för att övervaka och styra viktiga kvalitetsegenskaper i produktionslinjen. Detta ger mervärde både som lägre produktionskostnad och stabilare kvalitet.

För mer information kontakta:

Öjvind Sundvall, Eurocon Analyzer AB
Tfn. 0660-29 56 98
ojvind.sundvall@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall och Gävle. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 120 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.