Delårsrapport januari-september 2008

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-september 2008

Kommentar av VD Peter Johansson
Det tredje kvartalet 2008 har varit fortsatt gynnsamt för Eurocon. Bolaget har erhållit ett flertal nya uppdrag samtidigt som orderboken vid periodens utgång indikerar en fortsatt hög beläggningsgrad för resterande delen av 2008.

Eurocon initierade i början av året en omorganisation samtidigt som ett nytt affärssystem implementerades. Åtgärderna beräknas vara slutförda vid årsskiftet 2008/2009 och kommer att medföra förbättringar av bolagets effektivitet samt en minskning av kostnaderna.

Eurocon utvärderar för närvarande möjligheten att under det fjärde kvartalet 2008 utöka sitt ägande i bolagets intressebolag. Anledningen till detta är att Eurocon bedömer att ett ökat ägande kommer att förbättra förutsättningarna för bolagets utveckling. Eurocon fortsätter även att undersöka möjligheterna att expandera verksamheten via förvärv samt via organisk tillväxt.

Efterfrågan på Eurocons tjänster bedöms vara fortsatt hög. Bolaget har idag en stark balansräkning och ser positivt på framtiden. Bolagets tidigare uppsatta mål avseende försäljning och resultat kvarstår.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
VD och koncernchef
Tel. 076-7675801, e-post: peter.johansson@eurocon.se