Delårsrapport januari-mars 2011

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-mars 2011

Kommentar av VD Peter Johansson
Konjunkturen stärktes ytterligare under det första kvartalet. Uppgången är tydligast i Sverige och framförallt inom industrisegmentet, vilket bidrar till vårt mycket starka resultat. Resultatet påverkas positivt av en omsättningstillväxt motsvarande 49,4 procent, ökning av debiteringsgraden med 7,6 procent och att medelantalet anställda ökade med 24 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade från 3,0 MSEK till 5,5 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 12,0 procent. Detta efter det att goodwill motsvarande 675 KSEK avräknats.

Vi har vunnit ett antal nya uppdrag hos bland annat Rottneros Vallviks Bruk, Holmen Hallstavik, Metso Paper och LKAB i Kiruna och Svappavaara. Dessutom har befintliga uppdrag utökats hos SCA Östrand, SCA Ortviken, Holmen Iggesunds Bruk, M-real Husum, Akzo i Örnsköldsvik, Andritz och Domsjö Fabriker.
För att möta kundernas efterfrågan arbetar vi med att rekrytera nya medarbetare. Vi är också öppna för att göra företagsförvärv och att etablera oss på andra orter. Det är dock viktigare att eventuella förvärv eller etableringar är långsiktigt hållbara, än att vi har en snabb tillväxt.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
VD och koncernchef
Tel: 076-7675801, e-post: peter.johansson@eurocon.se