Delårsrapport januari-juni 2011- Fortsatt god efterfrågan och hög debiteringsgrad

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-juni 2011- Fortsatt god efterfrågan och hög debiteringsgrad

Kommentar av VD Peter Johansson

Under det första halvåret har vi haft god hjälp av en bra konjunktur som resulterat i en omsättningstillväxt. Många av våra kunder investerar för närvarande i produktions- och kvalitetshöjande projekt. Inom industrisegmentet i Sverige upplever vi en hög efterfrågan på våra tjänster och vi har tyvärr varit tvungna att avböja ett antal uppdrag beroende på att våra resurser, trots inhyrda underkonsulter, inte räcker till. Vi ser även förbättringar inom industrisegmentet utanför Sverige och vårt tyska intressebolag har erhållit ett flertal uppdrag.

I dagsläget ser vi ingen avmattning under de kommande månaderna och vi söker därför nya medarbetare på samtliga orter där vi är aktiva och vi hoppas på ett tiotal nyrekryteringar under de kommande två kvartalen.

Vi arbetar även för att kunna etablera oss på ytterligare orter genom organisk tillväxt eller genom förvärv. Det är därför mycket glädjande att vi kunde slutföra förvärvet av Olof Hydlings Ingenjörsbyrå AB i Härnösand, som är ett etablerat teknikkonsultföretag med hög kompetens och god erfarenhet inom framför allt anläggningskonstruktion inom branscherna massa och papper, kemi och energi. Eurocon och Hydlings har under åren haft ett mycket gott samarbete hos ett flertal kunder. Hydlings har dessutom ett antal kunder som vi inte varit aktiva hos tidigare. Den utvärdering som gjorts visar att detta är ett bra förvärv som kommer att bidra till god utveckling för båda parter. Vi ser en bra tillväxtpotential för kontoret i Härnösand.

Den oro för försämrade konjunkturutsikter i världsekonomin som tilltagit i augusti har ännu inte påverkat vår orderingång och beläggning.

Vi har hållit årsstämma samt extra bolagsstämma under perioden. Kallelser och protokoll finns på vår hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson,
VD och koncernchef

Tel: 076-7675801, e-post: peter.johansson@eurocon.se

Marknad och kunder
Vi har vunnit nya uppdrag hos bland annat Zellstoff Stendal i Tyskland, Holmen Hallstavik, Metso Paper samt LKAB i Kiruna och Svappavaara. Dessutom har befintliga uppdrag utökats hos SCA Östrand, Holmen Iggesunds Bruk, M-real Husum, Akzo i Örnsköldsvik, Andritz och Domsjö Fabriker.

Medarbetare
Medelantalet årsanställda uppgick till 151.

Omsättning och resultatutveckling
Totala omsättningen efter andra kvartalet 2011 uppgick till 83,5 (63,4) MSEK, en ökning med 31,7 procent jämfört med samma period 2010. Ökningen kan förklaras med nya uppdrag och redan pågående uppdrag som vuxit.
Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 9,8 (7,1) MSEK en ökning med 38,0 procent jämfört med samma period 2010. Resultatökningen kommer från personal- och omsättningstillväxt samt ett antal inhyrda underkonsulter.